Za barem Evžen Šimera

date of exhibition: 2012/01/25
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: přednáška/projev