Po pádu. Bývalý sovětský blok v proměně 1989-1999

date of exhibition: 2001
institution: Staroměstská radnice
type of exhibition: kolektivní