Topografie paměti

date of exhibition: 2000/02/08 - 2000/02/27
institution: Západočeská galerie v Plzni
type of exhibition: kolektivní