České výtvarné umění 1930-1960

date of exhibition: 1993/06 - 1993/08
institution: České muzeum výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní