Česká fotografie 1989–1994

date of exhibition: 1994
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní