Petr Eschler

date of exhibition: 1986/05
institution: Vysokoškolský klub Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
type of exhibition: autorská