Karel Nepraš: Míra zodpovědnosti

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Karel Nepraš: Míra zodpovědnosti
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1992   Sochař za bezpečný sex
1993   Většinou jsou zodpovědní (Sochař Karel Nepraš v soukromé galerii Behémót)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1992   Karel Nepraš: Míra zodpovědnosti