Barokní synagogy v českých zemích

date of exhibition: 2011/03ú03 - 2011/08/28
institution: Galerie Roberta Guttmanna
type of exhibition: kolektivní

notes:
http://www.jewishmuseum.cz/cz/vystavy/czbarokni_synagogy.htm

Výstava „Barokní synagogy v českých zemích“ má za cíl poprvé podrobněji zmapovat a představit odborné i širší veřejnosti skupinu dosud málo známých architektonických památek českých zemí, které jsou vzácnými doklady historie a kultury tradičních židovských obcí na našem území, pro něž byly synagogy hlavním a většinou i jediným centrem náboženského a společenského života i vzdělávání. Tyto jen výjimečně dochované staré synagogy jsou současně také cennými doklady místního stavitelství, které tvoří nedílnou součást architektonického dědictví České republiky.
Jedná se o rozsáhlé téma, které dosud nebylo dostatečně zpracováno ani zhodnoceno s výjimkou stručných průvodců a studií o jednotlivých památkách, jež prošly v posledních letech památkovou obnovou a jsou dnes využívány ke kulturním a vzdělávacím účelům. Výstava by chtěla představit právě výběr nejstarších, historicky a umělecky nejcennějších památek synagogální architektury 17. a 18. století v českých zemích – jejich dispozice, vnitřní uspořádání a výzdobu – jako jedinečné doklady historie a kultury židovských obcí předemancipačního období a současně jako zajímavý doklad působení místních uměleckých slohů, stavitelů a řemeslníků na jejich utváření a výzdobu. Právě v případě barokních synagog 17. a 18. století na našem území je toto vzájemné ovlivňování v řadě případů jasně patrné a svědčí o tom, že přes všechna omezení a separační nařízení církve a vrchnosti vždy docházelo mezi obyvateli židovských obcí a jejich okolím k trvalé kulturní výměně.
I přes nepříznivé vnější podmínky (církevní omezení a zákazy, pogromy a vypovězení, rasové pronásledování) zůstaly některé z těchto památek zachovány a poprvé se v posledních letech dočkaly také důkladnější památkové obnovy. Právě s příklady úspěšné památkové obnovy některých synagog, realizovaných péčí Federace židovských obcí v ČR, židovských obcí v Praze a Brně, Židovského muzea v Praze a dalších institucí chce výstava návštěvníky především seznámit.