Blanka Lamrová: Keramika a fotografie

date of exhibition: 1989/05
institution: Ústřední kulturní dům železničářů
type of exhibition: autorská