Pavel Filip: Krajem Tiché Orlice

date of exhibition: 1990/07 - 1990/08
institution: Ústřední kulturní dům železničářů
type of exhibition: autorská