Pavla Sceranková, Juraj Kollár

person, born
Kollár Juraj, 20. 3. 1981
Sceranková Pavla, 24. 2. 1980