Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část I – Struktura a exprese

date of exhibition: 2009/03/19 - 2009/05/31
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of exhibition: kolektivní