Milan Lasota: Zjevňování

date of exhibition: 1994/09/22 - 1994/10/21
institution: Galerie Langův dům
type of exhibition: autorská