Práce posluchačů stavební fakulty ČVUT oceněné k 30. výročí

date of exhibition: 1975/11/14 - 1975/12/15
institution: Galerie Vincence Kramáře
type of exhibition: kolektivní