Cena kritiky za mladou malbu - 3. ročník

date of exhibition: 2010
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní

notes:
Porota: Jiří Kovanda, Edith Jeřábková, Michal Pěchouček, Jan Skřivánek, Petr Vaňous