Michael Jindřich Rentz

date of exhibition: 2011/04/23 - 2011/07/31
institution: Schwarzenberský palác
type of exhibition: autorská

notes:
Grafický kabinet - Schwarzenberský palác, 2.patro

Michael Jindřich Rentz (1698-1758) se stal mistrem malého formátu ve službách hraběte Šporka. Proměna jeho ryteckého rukopisu je nejlépe patrná v rozsáhlých grafických cyklech vytvořených pro hraběte. V těchto cyklech je viditelný posun nejen v kompozici ale i zvýšení nároků na diváka po obsahové stránce. Zejména v projektu „Křesťanského roku" lze sledovat proměnu a zrání projevu umělce, jenž v plném rozsahu uplatnil ve svém vrcholném díle v „Tanci smrti". Kabinetní výstava představí výběr z jednotlivých cyklů doplněný volnými listy.