Contemporary Prints of Czechoslovakia / La gravure contemporaine en Tchécoslovaquie

date of exhibition: 1968/10/04 - 1968/11/03
institution: The National Gallery of Canada (Musée des beaux-arts du Canada)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Založeno dle internetu, existuje katalog (texty: Eva Šefčáková; Eva Petrová)

Putovní výstava, vystaveno celkem 105 grafik