Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové

date of exhibition: 2012/03/01 - 2012/05/27
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of exhibition: kolektivní

notes:
_
Výstava obrazů, kreseb, grafických listů a plastik členů Skupiny 42 (František Gross, František Hudeček, Jan Kotík, Kamil Lhoták, Bohumír Matal, Jan Smetana, Karel Souček a Ladislav Zívr). Výběr z rozsáhlých sbírek obou galerií se zaměřuje výhradně na práce vzniklé v době činnosti Skupiny 42 tj. v letech 1942-1948 a práce předválečné, které tvořily pevné základy jejich budoucí poetiky. Ačkoli podle Jindřicha Chalupeckého, neexistoval jednotný program, kterému by její členové podřizovali svou tvorbu, všechny do jednoho spojovala touha „zkoumat a malovat poetické hodnoty moderního světa … kamenné krajiny velkoměst…svět ve kterém žijeme“. Na činnosti Skupiny 42 se velmi významně podíleli též básníci (Ivan Blatný, Jan Hanč, Jiřina Hauková Josef Kainar a Jiří Kolář), jejichž tvorba doplní vystavená díla.
(www.galeriehk.cz)