Domácí práce

date of exhibition: 2011/10/18 - 2011/11/10
institution: Galerie Aula Fakulty výtvarných umění
type of exhibition: kolektivní