Imrich Vysočan

date of exhibition: 1968/10/19 - 1968/11/20
institution: Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad)
type of exhibition: autorská