Dominik Lang: Dokumentace / Documentation

date of exhibition: 2012/03/29 - 2012/05/20
institution: hunt kastner artworks
type of exhibition: autorská

notes:
--

hunt kastner s potěšením představuje Dokumentace, nový sólový projekt Dominika Langa, který byl vytvořen speciálně pro prostor galerie hunt kastner v Praze. Dokumentace je svého druhu návrat. Návrat do minulosti – do prostoru, jehož mantinely jsou pevně ukotveny v subjektivním vnímání, prožitku, selekci a často pomíjivé paměti jejich nositele či případného zprostředkovatele. I současná výstava Dominika Langa je v mnoha ohledech návratem, návratem ke galerijnímu kontextu, jako jednoho ze základních stavebních prvků výstavy, nikoliv však prvku jediného. I přesto, že se problematika vztahu diváka k objektu a objektu k prostoru z Langových děl nikdy zcela nevytratila, v současné výstavě zaujímá místo ústřední. Výstavní panel je nejen výstavní plochou, ale také způsobem oddělení, uzavření nebo dokonce nepřekonatelnou bariérou; její rigidní charakter vymezuje pole pohybu a současně znemožňuje jakoukoliv variabilitu úhlu pohledu. Jeho znásobení je dovedeno až na hranici krajnosti. Osm mohutných panelů, osm minimalistických objektů, které zcela proměnily či, chcete-li, narušily, původní půdoris a funkční využití galerijního prostrou. Princip členění, tak jak ho využívá galerie v rámci běžného výstavního provozu, kdy je prostor rozdělen do dvou autonomních částí, se stal předlohou, impulzem pro zásah autora. Výstava Dokumentace však není jen návratem – revitalizací, některých schémat předešlé Langovy tvorby, ale současně jakýmsi průřezem “soukromou sbírku” půdorisů galerijních a muzejních prostor, jež mapují část autorovy výstavní činnosti, případně dokumentují prostory, jejichž vliv ať negativní či pozitivní, on sám vnímá jako zásadní. Zpřítomnění tohoto soukromého archivu a schématu jeho rozmístění, lze na straně jedné chápat jako další krok k narušení podstaty a funkce prostoru – komerční galerie se stává platformou pro prezentaci “depozitáře” potenciálně konkurenčních výstavních prostor -, na straně druhé pak vede k zintenzivnění frustrace diváka, jehož možnost seznámit se s obsahem jednotlivých panelů – výřezem půdorysů vybraných galerií/institucí – je podmíněna a tedy i často znemožněna architektonickým řešení prostoru galerie. Zdánlivě dosažitelné se stává nedosažitelným, viditelné neviditelným. Podobně jako v realizaci Spící Město na benátském bienále se Dominik Lang i zde vrací ke vztahu minulosti k současnosti a především pak k naší schopnosti tuto minulost ve vší komplexnosti s odstupem času uchopit a pojmenovat.

zdroj: http://www.artalk.cz/2012/04/03/tz-dominik-lang-3/