Tschechische Aktionskunst der 1960er bis 1990er Jahre / České akční umění 60. - 90. let

date of exhibition: 2007/09/14 - 2007/11/02
institution: Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum Berlín)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava mapující české akční umění od 60. do 90. let připravená pro České centrum v Berlíně Pavlínou Morganovou představuje nejdůležitější happeningy a osobnosti reprezentující tento umělecký směr v ČR. Prostřednictvím fotografií a doprovodných textů výstava zachycuje vývoj akčního umění v Čechách, začíná dokumentací kolektivních happeningů 60. let Milana Knížáka, Eugena Brikciuse a Jana Steklíka, pokračuje akcemi land artu Zorky Ságlové a Ivana Kafky a body artu 70. let Petra Štembery, Jana Mlčocha a Milana Kozelky. Dokumentace následně zakončí informacemi o performancích a akcích různého zaměření z 80. a 90. let od Tomáše Rullera, Jiřího Surůvky a Mariana Pally.
Výstava je zároveň součástí doprovodných akcí výstavního projektu Fluxus East. Fluxus Networks in Central Eastern Europe [Fluxus East - Sítě Fluxusu ve Středovýchodní Evropě], konané v Künstlerhaus Bethanien, Berlín, 27. 9. - 4. 11. 2007.