Martin Gabáni: Ilustrácie, kresby

date of exhibition: 1986/05
institution: Šárišské múzeum
type of exhibition: autorská