Ladislav Gandl: Nástropná maľba

date of exhibition: 1964/09
institution: Slovenská vysoká škola technická, Strojnícká fakulta
type of exhibition: autorská