Polylegran a hosté

date of exhibition: 1969/12/04 - 1970/01/04
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: kolektivní