Jan Autengruber: Obrazy a kresby

date of exhibition: 1969/05/09 - 1969/06/01
institution: Jihočeské muzeum
type of exhibition: autorská