David Hanvald: Der echte Hanvald

date of exhibition: 2012/04/27 - 2012/06/24
institution: Galerie České pojišťovny
type of exhibition: autorská