Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu Máji

date of exhibition: 1969/09/25 - 1969/11/02
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: autorská

notes:
zahájení: koncert Komorního souboru učitelek Lidové školy umění v Litoměřicích