Secesní plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové

date of exhibition: 2011/05/05 - 2011/09/18
institution: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of exhibition: kolektivní