David Saudek: www.udalosti.com

date of exhibition: 2012/04/18 - 2012/05/20
institution: Galerie UFFO
type of exhibition: autorská

notes:
David Saudek je výrazným představitelem umělecké generace, která na kulturní scénu nastoupila v 90. letech. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru sochařství prof. Stanislava Kolíbala a v Ateliéru nových médií prof. Michaela Biblického. Jeho tvůrčí počátky byly spjaty s gestickou malbou. Následně se hlavním těžištěm jeho tvorby stala oblast nových médií a filmu. V letech 2009 - 2010 navázal na své malířské východisko a rozvinul svou práci na této platformě. Ve svých obrazech se snaží zachytit realitu tak, jak ji cítí, za použití technicistních prvků. Využívá sedimentů kulturní historie lidstva ve spojitosti s novodobými symboly, logy, značkami, slogany, které někdy přetváří a naplňuje novými obsahy.
David Saudek připravil pro výstavu v Galerii UFFO výběr prací z posledních dvou let. Zvolená díla z cyklů „Zmizelé záznamy“ a „My VVVay“ prezentuje pod shrnujícím názvem WWW.UDALOSTI.COM. V nových obrazech z roku 2012 klade větší důraz na aktuálnější situace na mediální scéně, v kontrastu s předchozí tvorbou z let 2010 - 2011, která byla orientována nadčasověji.
Vernisáž se koná v úterý 17. 4. od 17:00 hodin.
18. 4. - 20. 5. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - sobota 9:00 - 18:00 hodin ** vstupné 30 Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma