Corpora S

date of exhibition: 2008/12/12-2009/02/01
institution: Galerie výtvarného umění v Hodoníně
type of exhibition: kolektivní