Bakalářky 2010 / 2011

date of exhibition: 2011/06
institution: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu
type of exhibition: kolektivní