Pavla Gajdošíková: Habitat

date of exhibition: 2011/04/12 - 2011/05/04
institution: Galerie Ve sklepě
type of exhibition: autorská

notes:
http://vesklepe.blogspot.cz/2011/04/pavla-gajdosikovahabitat.html