Jaroslav Lebeda: Učitel, umělec, vlastenec

date of exhibition: 1986/12 - 1987/02
institution: Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského
type of exhibition: autorská