Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze

date of exhibition: 1962/10/21 - 1962/12/09
institution: Galerie Slováckého muzea
type of exhibition: kolektivní

notes:
1. výstava
62 prací