Tvůrčí skupina Etapa

date of exhibition: 1963/08/09 - 1963/09/08
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní