Ideová situace současného výtvarného umění

date of exhibition: 1946/11/14
institution: Filosofická fakulta UK
type of exhibition: přednáška/projev