Československá fotografie v exilu (1939 - 1989)

date of exhibition: 1992/02/25 - 1992/03/29
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní