Patnáct: Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě

institution, city, address
Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava), Bezručovo nám. 13