Dětská kresba

date of exhibition: 1947/10
institution: Divadlo D 47
type of exhibition: kolektivní