Martin Strnadel: Grafika a kresby

date of exhibition: 1980/01/13 - 1980/02/24
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská