Milada Voláková - Mojsejová: Kresby a obrazy

date of exhibition: 1991/04/02 - 1991/05/01
institution: Junior klub Na chmelnici
type of exhibition: autorská