Rafani: Dech

date of exhibition: 2012/06/28 - 2012/08/05
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní