Jan Kotík: Grafiky, práce na papíře a obrazy z let 1940 - 1970

date of exhibition: 2003/03/12 - 2003/03/29
institution: Galerie Jiří Švestka, Jungmannova
type of exhibition: autorská