Jaroslav Lukavský

date of exhibition: 1964/04
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská