Planeta malého prince

date of exhibition: 1994/12/16 -
institution: Galerie Rudolfinum
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Práci na fotografickém projektu, který se měl týkat dětí dlouhodobě ležících na hematologickém oddělení motolské nemocnice, zahájil Pavel Dias v roce 1994. Bylo to 15 let poté, co onemocněl leukémií jeho syn Pavlík a na její následky zemřel.
Pro projekt zvolil název “Malý princ” a “fotografickou hru” pojmenoval “Planeta malého prince”.Práce na projektu začala v červnu 94.
Děti pracovaly v závislosti na svém zdravotním stavu, v době, kdy se cítily dobře.
Koncepce souboru tkví v uceleném příběhu. Na jeho začátku stojí snímek vstupních dveří hematologického oddělení a na poslední fotografii jsou zachyceny temné siluety dvou postav před prosvětleným oknem - chlapec a jeho maminka při odchodu z nemocnice domů...
Součástí expozice se staly kresby, které děti postupně vytvářely s Alžbětou Šafrákovou /učitelkou základní školy motolské nemocnice/ .
Již v průběhu prací se Dias obrátil na vedení farmaceutické firmy Shering Plough a Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Představil jim projekt a svůj záměr. Výsledkem byla realizace putovní výstavy /premiéra - Rudolfinum 16.12. 1994/, vydání knihy, zřízení účtu a převzetí záštity nad celou akcí. Rovněž byly organizovány benefiční koncerty.
Výtěžek z prodeje knihy a z dalších aktivit směřoval na podporu hematologického oddělení v Praze - Motole. Kniha obsahovala 39 černobílých reprodukcí fotografií, 24 barevných reprodukcí výtvarných prací a texty vystihující přání dětí, které zaznamenávala v průběhu psychoterapie Dr.Věra Reichlová.
Ještě v prosinci téhož roku se autor obrátil na vedení časopisu Magazín Fotografie. V rámci soutěže “Moje Vánoce s fotoaparátem 94”, kterou redakce připravovala, byla otevřena kategorie pro děti z hematologických a onkologických oddělení. Fotografická hra tak mohla pokračovat na odděleních v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích. Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci Interkamery /13.5.1995/.
V roce 1995 Pavel Dias vyzval k účasti vedení dalších nemocnic a práce pokračovala na hemato - onkologických odděleních dětských klinik v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích.Projekt nesl název “Poselství malých princů”.
Pavel Dias reprodukoval barevně fragmenty - detaily jejich kreseb, které citlivě adjustoval s černobílými fotografiemi. Barevné obrazy tak ještě mnohem víc přibližovaly dětské prožívání a oživovaly černobílý svět zachycený na fotografiích.
Ve spolupráci se sdružením rodičů postižených dětí a lékařů - HAIMA - organizoval výstavy a finanční sbírky na mnoha místech po celé ČR. K dispozici byla čísla kont všech zúčastněných nemocnic a každý případný dárce si mohl zvolit, kam darovaný finanční obnos připadne. V průběhu roku 1996 se uskutečnily výstavy spojené s humanitárními sbírkami v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně,Vsetíně, Kroměříži, Olomouci a Českých Budějovicích.
Snahou Pavla Diase bylo spontánní “fotografickou hrou” posílit duševní stav dětí, přinést radost do těžkého údobí jejich života a zviditelnit problémy i potřeby hemato-onkologických oddělení. Chtěl upozornit na náročnou práci zdravotníků v tomto prostředí.
Pod Diasovým vedením děti vytvořily silný dokument o vlastním velkém utrpení v nemoci, o snaze zdravotnického personálu jim všemožně pomoci i o rodičích, kteří s nimi v jejich nejtěžších životních chvílích mohou být a tím je podporovat .
Ke spolupráci byli přizváni studenti katedry fotografie FAMU - Jan Bezucha, Zdeněk Sokol, Dragan Dragin, Petra Štěpánová, Zdeněk Stolbenko, Pavla Hrachová a řada dalších lidí, kteří se prací zapojili do dvouletého projektu. V závislosti na sponzorech se mohly uskutečnit výstavy, koncerty, sbírky, byla vydaná obrazová kniha.
“Poselství malých princů” přiblížily život dětí na hemato-onkologických odděleních velkých nemocnic. Řadu lidí přivedly na myšlenku pomoci, ať již jakoukoliv cestou.
http://web.quick.cz/propojeniobrazem/dias.htm, 2012/07