Bohunka Waageová

date of exhibition: 1979/10
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská