Bohunka Waageová

date of exhibition: 2001
institution: Zámek Jindřichův Hradec
type of exhibition: autorská