Bytový dům v Horažďovicích

date of exhibition: 1997
institution: _

notes:
soutěž
1. cena Josef Pleskot, Radek Lampa, Filip Tittelbach