Blanka Adensamová: Sklo

person, born
Adensamová Blanka, 24. 11. 1949